celtniecibas process

Kā efektīvi plānot celtniecības procesu?

Celtniecība jau pats par sevi ir fiziski grūts process, taču celtniecība ir sarežģīta arī tādā ziņā, ka pirms paša celtniecības procesa vispirms ir jārada arī celtniecības plāns, kas nereti var būt pat vēl sarežģītāks process.

Parasti celtniecības plānošana iedalās divās kategorijās, kuras katr iedalās vēl divās kategorijās un no sevis pieprasa rūpīgu plānošanu un rūpīgu visu aspektu saskaņošanu.

Pirmā celtniecības plānošanas kategorija ir celtniecības izmaksu plānošana, kurā ietilpst visas iespējamās ar celtniecību saistītās izmaksas sākot no materiāliem līdz samaksām darbaspēkam. Celtniecības izmaksas, lai tās būtu vieglāk saplānot, parasti vēl sadala arī tiešajās un netiešajās izmaksās. Celtniecības izmaksu plānošana visbiežāk notiek salīdzinoši līdzīgi, kā mēs plānojam paši savu budžetu, vai, piemēram, sava ceļojuma budžetu, jo šajā budžetā ir jāiekļauj un jāparedz pēc iespējas vairāk dažādas izmaksas, kā arī ja iespējams, vajadzētu nelielu celtniecībai atvēlēto naudas līdzekļu daļu atstāt arī neparedzētiem izdevumiem, kas nodrošinās, ka, ja nu pēkšņi ir nepieciešams veikt kādus papildus remontdarbus vai papildus pirkumus, tu esi tam gatavs un to pēc nepieciešamības vari arī izdarīt.

Otrais plānošanas veids, kas noteikti ir jāveic pirms celtniecības uzsākšanas, ir grafika plānošana, kurā ietilpst kā laika plānošana, tā resursu plānošana. Pie laika plānošanas parasti tiek saplānos tas, cik kurš celtniecības posms aptuveni paņems laiku, tas ir, cik ilgu laiku tiks likti pamati, cik laika paņems mājas karkasa uzbūve un pēc tam cik ilgs laiks tiks atvēlēts iekšdarbiem. Bet pie resursu plānošanas tiek plānots ne tikai tas, cik daudz un kādi izejmateriāli un iekārtas būs nepieciešami celtniecības procesam, bet arī tas, cik cilvēku būs nepieciešams konkrētās ēkas būvniecībai un kādu kvalifikāciju meistari būs nepieciešam, lai celtniecības proces notiktu pēc iespējas ātrāk.

Šie divi celtniecības pamatvirzieni un to četri apakš virzieni ir visbūtiskākais, kas var būt, jo ja celtniecības procesam tā pat kā īstai ēkai netiks ielikti pamati, celtniecība var ne tikai ievilkties, bet pat arī apstāties pavisam, līdz atkal tiks radīts efektīvs plāns, kas nozīmē, ka pirms tu uzsāc jebkādu celtniecību noteikti vispirms izplāno visu, un tikai tad ķeries klāt pašam celtniecības procesam.

Comments are disabled