videi draudziga celtnieciba

Videi draudzīga celtniecība

Celtniecība ir milzīga un arī ļoti nozīmīga industrija, jo tieši celtniecības industrija nodrošina, ka tiek celtas jaunas mājas un citas ēkas, remontētas un renovētas esošās, un atjaunotas pussagruvušās. Bez celtniecības nebūtu ne arhitektūra, ne mums dzīvesvietas, darbavietas un citas ikdienā nepieciešamās ēkas. Taču mūsdienās arī celtniecībā arvien populārāks paliek termins “videi draudzīgs”, jo arvien biežāk celtniecības industrija īsteno videi draudzīgu celtniecību.

Videi draudzīga jeb tā sauktā “zaļā” celtniecība nozīmē, ka celtniecībā, vienalga vai māju būvē, atjaunošanā vai remontēšanā, tiek izmantoti materiāli, tehnoloģijas, produkti un risinājumi, kuri ir kaut kādā veidā ir videi draudzīgi. Taču tajā pašā laikā par videi draudzīgu celtniecību arī tiek dēvēta celtniecība, kuras norises laikā dažādi materiāli tiek izmantoti pēc iespējas efektīvāk, lai radītu ēkas, kuras pašas par sevi ir energoefektīvas.

Nav vienas konkrētas formulas, kura nosaka, kā īstenot videi draudzīgu celtniecību vai kā uzbūvēt ēku, kura būtu videi draudzīga, jo, kā jau var noprast pēc iepriekš minētā, termins “videi draudzīgs” celtniecības nozarē nozīme vairāk nekā tikai vienu konkrētu celtniecības risinājumu vai paņēmienu. Lai būtu iespējams īstenot videi draudzīgu celtniecību ir jāspēj atrast balanss starp ierasto celtniecību, ēku būvniecību un ilgtspējīgu vidi, kura būtu energoefektīva un nodrošinātu, ka tu un tava māja uz vidi atstāj pēc iespējas mazāku iespaidu.
Viens no risinājumiem, kas uzreiz rada videi daudz draudzīgāku ēku, ir ēkas izolācijai izmantot plastmasu nevis citus tradicionālākus materiālus. Tieši plastmasa, lai cik dīvaini neliktos, celtniecības vajadzībām ne tikai patērē mazāk enerģijas, bet arī izdala ievērojami mazāk tā dēvētās siltumnīcas gāzes, kas uzreiz samazina ēkas ietekmi uz vidi un atmosfēru.

Vēl kāda plaši izmantota videi draudzīga tehnoloģija, kuru arvien vairāk un vairāk izmanto, lai realizētu video draudzīgu ēku celtniecību, ir tā dēvētie vēsie jumti. Šie jumti ir speciāli veidoti, lai no tiem pēc iespējas vairāk tiktu atstarota saules gaisma, taču tajā pašā laikā lai šie jumti arī būtu spējīgi saglabāt pēc iespējas vairāk ēkas siltuma. Ēkas ar šādiem jumtiem ir spējīgas vasarās ietaupīt uz elektrību, kuru patērētu kondicionieri, bet ziemās – maksāt mazāk par siltumu.

Comments are disabled